Kulttuuri kuulolla -sivuston saavutettavuusseloste

Sivustoamme koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019), jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Tämä saavutettavuusseloste koskee kulttuuripohjoissavo.fi-sivustoa.

Palvelumme saavutettavuuden tila

Palvelumme täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG 2.1) tasojen A ja AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Palvelumme ei-saavutettava sisältö

Ei-saavutettava sisältö esitellään kolmessa eri osassa:

  1. Saavutettavuusongelmat, joita Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 koskee
  2. Kohtuuttomasta rasitteesta johtuvat saavutettavuusongelmat
  3. Lain ulkopuolella olevat saavutettavuusongelmat.

1. Lain 306/2019 noudattamatta jättäminen

Sivustomme saavutettavuudessa on joitain ongelmia. Kriittisimmät saavutettavuusongelmat pyritään korjaamaan mahdollisimman pian.

Seuraavassa on kuvaus tunnetuista ongelmista. Jos huomaat palvelussa ongelman, joka ei ole luettelossa, ota meihin yhteyttä.

Ongelman perässä on mainittu saavutettavuusohjeiston kriteeri, johon ongelma liittyy.

Linkit

Joidenkin linkkien tarkoitus voi olla vaikea ymmärtää pelkästä linkkitekstistä. (WCAG 2.4.4)

Teksti kuvina

Sivustolla on jonkin verran tekstiä sisältäviä kuvia. (WCAG 1.1.1, 1.4.5)

PDF-tiedosto

Sivustolla on PDF-tiedosto, jonka ohjelmallisessa rakenteessa on puutteita: Otsikoita ei ole merkitty otsikoiksi, kuvilta puuttuu tekstivastineet, kaikkia lomakekenttiä ei ole merkitty lomakkeiksi ja dokumentissa on paikoitellen liian matala kontrasti. (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 4.1.2, 1.4.3)

2. Kohtuuton rasite

Ei lisättäviä kohtia.

3. Lain ulkopuolella olevat saavutettavuusongelmat

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) ei koske karttoja, ennen 23.9.2018 julkaistuja liitetiedostoja eikä ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 7.2.2023. Seloste perustuu e-Sollertis Oy:n toteuttamaan arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Ota yhteyttä sähköpostilla tiina.taskinen-viinikainen@kuopio.fi

Kulttuuri kuulolla -sivuston saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaa Kuopion kaupunki.

Lain mukaisena valvontaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto, joka valvoo säädettyjen velvollisuuksien ja vaatimusten noudattamista.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustollamme saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille.

Vastauksessamme voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautetta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi

Ilmoita saavutettavuusongelmasta verkkolomakkeella

Puhelinnumero (vaihde) 0295 016 000

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi

Olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen ja korjaamme havaitut saavutettavuuspuutteet mahdollisimman pian.