Alueellisilla kehittämistehtävillä luodaan edellytyksiä kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain tavoitteiden ja tehtävien toteuttamiseen. Kehittämistehtävien tavoitteena on parantaa kulttuuritoiminnan laatua, vaikuttavuutta, henkilöstön osaamista, asukkaiden yhdenvertaisuutta ja kuntien keskinäistä yhteistoimintaa. Kuopion kaupunki oli yksi alueellisen tuen saajista kohdentaen kehittämistehtävän koko Pohjois-Savon alueelle. Tehtävässä kehitetään alueen kulttuuritoimijoiden välistä yhteistyötä ja kuntien henkilöstön kulttuurialan osaamista toimijoilta nousevien tarpeiden mukaisesti, sekä levitetään hyviä käytänteitä alueellisesti kuntien välillä.

Kulttuuritoiminnan kehittämistehtävä toteutetaan verkostoyhteistyönä Pohjois-Savon kuntien kanssa. Tavoitteena on tukea kuntien asukkaiden kulttuurin saatavuutta, saavutettavuutta ja kulttuurista osallisuutta ja yhdenvertaisuutta kaikissa väestöryhmissä. Tehtävä vahvistaa kulttuuristen oikeuksien toteutumista ja kulttuurista osallisuutta, kulttuurin rahoituksen rakenteita alueella sekä keskustelua kulttuurin merkityksestä muun muassa hyvinvoinnin edistämisessä. Kehittämistehtävän toteutus alkoi alkanut 15.4.2020. Kehittämistehtävä perustuu lakiin kuntien kulttuuritoiminnasta 166/2019 6 §. Tehtävän koordinoinnista vastaa Kuopion kaupungin yleiset kulttuuripalvelut.

Kehittämistehtävän myötä Pohjois-Savon alueelle on muodostunut kuntien kulttuuritoimihenkilöiden välinen, aktiivisesti viestivä verkosto, joka kokoontuu säännöllisesti Pohjois-Savon kulttuuritoimen kehittämiseksi. Alueellinen kehittämistehtävä on valmistellut Pohjois-Savolle yhteistä kulttuuristrategiaa. Pohjois-Savon maakuntahallitus hyväksyi strategian yksimielisesti kokouksessaan 28.11.2022.
Tästä pääset lukemaan Pohjois-Savon kulttuuristrategian.

Koivukuja